Användarvillkor och regler prostar.se

Här hittar du specifik information om vår webbplats. Genom att gå in på och nyttja webbplatsen anses du ha accepterat våra användarvillkor. Prostar Audio & Light förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren, uppdatera eller ändra webbplatsen samt avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av den.

För dig som är extra intresserad av våra villkor finns även följande information:

Hur vi använder dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
På prostar.se använder vi cookies, här kan du se vilka, hur länge dom sparas mm.

Produkter och tjänster på webbplatsen

De produkter eller tjänster som marknadsförs eller tillhandahålls via webbplatsen är i vissa fall inte tillgängliga för alla besökare eller marknader. Prostar Audio & Light har ingen skyldighet att förklara varför avvikelser kan förekomma.
Skulle villkor för de produkter eller tjänster som presenteras på webbplatsen vara oförenliga med webbplatsens användarvillkor gäller produktens eller tjänstens villkor framför webbplatsens användarvillkor.

Ansvarsbegränsning

Material på webbplatsen är avsedd endast som allmän information. Informationen är inte alltid uttömmande och fullt uppdaterad. Felskrivningar samt tekniska brister kan ibland förekomma.

Trots hög ambition kan vi inte garantera att webbplatsen är fri från virus och andra skadliga komponenter. Prostar Audio & Light ansvarar inte för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatsen.

Rätt att använda material på webbplatsen m m

Prostar Audio & Light´s varumärke eller tjänster får ej användas av annan än den som godkänts av Prostar Audio & Light. Varumärke eller tjänst får inte heller användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer som ”felaktig träff”.

Texter och bilder på webbplatsen är i vissa fall upphovsrättsligt skyddade. Det är inte tillåtet att mångfaldiga, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material utan medgivande från rättighetsinnehavaren.

Rätt att länka till och från webbplatsen

Prostar Audio & Light ansvarar inte för länkar från webbplatsen till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.
Länkning från annan webbplats till Prostar Audio & Light´s webbplats är tillåten. Länken får dock inte förvanska eller förfela resultatet på Prostar Audio & Lights´s webbplats. Vid länkning måste det alltid tydligt framgå att materialet hämtats på Prostar Audio & Light´s webbplats.

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Ansvarig för webbplatsen är Prostar Audio & Light.

Kontaktuppgifter

Prostar Audio & Light, Mellangårdsvägen 8, 311 50
Tel: 070-558 32 05
Skicka ett e-postmeddelande